Directory ProZ.com per i servizi di traduzione
 The translation workplace
Ideas

Albanian Professional Linguists

Shqip - as shqip as it can get!

http://ita.proz.com/team/1145

Team information
Description:Grupi i përkthysëve teknikë, financiarë dhe fushave të tjera që shkruan e flet shqip aq sa të rrënqeth mishin!
Team language pairs (6):
  • Da Albanese a Inglese
  • Da Albanese a Italiano
  • Da Inglese a Albanese
  • Da Inglese a Italiano
  • Da Italiano a Albanese
  • Da Italiano a Inglese

Team leader
Fabiana Papastefani-Pezzoni
Fabiana Papastefani-Pezzoni
English-Italian-Albanian Consultant
Romania
Philology and Languages Faculty, University of Tirana
English Business Diploma, ATA and I.A.T.I member....language maniac!!!


1 team member